Bithex SecureWerk™ – Stöðug Öryggisvöktun, Veikleikaskönn og Innbrotsprófanir

Bithex SecureWerk er þjónusta þar sem við bjóðum öryggisprófanir á upplýsingakerfum með sjálfvirkum veikleikaskönnum, daglegum prófum fyrir nýjustu veikleika, umsjón með falsboðum, reglulegar innbrotsprófanir, skýrslur um heildarstöðu upplýsingaöryggis o.fl. Bithex SecureWerk byggir á þaulreyndum veikleikaskönnum sem reyna á tugir þúsunda þekktra veikleika í öllum gerðum stýrikerfa, netþjónusta, vefþjóna og veflausna.

Við bjóðum Bithex SecureWerk í tveimur útgáfum, Bithex SecureWerk base og Bithex SecureWerk enterprise. Að auki geta notendur Bithex SecureWerk hvenær sem er sett vélar sínar í netvöktun (e. Network Monitor) fyrir allar algengustu netþjónustur. Vaktíðni í SecureWerk Network Monitor er frá 1 mín. upp í 10 mín.

Bithex SecureWerk™ base

Fyrir netþjóna og tæki sem tengjast Internetinu, svo sem vefþjóna, póstþjóna, DNS nafnaþjóna, FTP skráarþjóna, eldveggi o.s.frv., er mikilvægt að fylgst sé með öryggi reglulega. Með SecureWerk base geta fyrirtæki valið að setja öll Internettengd tæki sín í daglega skimun fyrir nýjustu öryggisveikleikum sem finnast á Netinu daglega. Að auki getur notandinn valið að setja ákveðna netþjóna í regluleg og nákvæm innbrotspróf þar sem reynt er til þrautar að finna veikleika og innbrotsleiðir inná tölvukerfi og hugbúnað.

Þjónustan getur einnig miðast við að notandinn sé sjálfstæður í framkvæmd öryggisprófana og veikleikaskimana og skilji eðli slíkrar skimunnar, hvaða áhrif þau geta haft á netþjóna og tæki og hvernig lesa skal úr niðurstöðum slíkra skanna.

Að auki getur notandi í SecureWerk sett vefþjóna og netþjóna sína í Network Monitor þar sem hægt er að vakta og mæla aðgengileika á algengustu þjónustum og fá tilkynningar ef vélar og þjónustur bila eða verða óaðgengilegar.

Hvað er innifalið í Bithex SecureWerk base?

Verð og verðtilboð

Verð fyrir Bithex SecureWerk base er frá kr. 21.900 á ári.
Notendur geta hvenær sem er bætt við vélum í netvöktun í Bithex Network Monitor.
Þú getur sent okkur póst fyrir nánari upplýsingar og verðtilboð, eða  fyllt út pöntunarform okkar fyrir aðgang Bithex SecureWerk.

Bithex SecureWerk™ enterprise

Fyrir stærri fyrirtæki sem hafa innleitt stjórnkerfi um upplýsingaöryggi og fyrirtæki sem þurfa, eða vilja fara í gegnum reglulegar öryggisúttektir, er Bithex SecureWerk enterprise þjónusta þar sem reynt er á stöðu upplýsingaöryggis með reglulegum og formlegum hætti.

Þjónustan er framkvæmd af starfsmönnum Bithex og byggir á því að allar vélar og kerfi eru sett í daglega vöktun þar sem prófað er fyrir nýjustu veikleikum, framkvæmd eru mánaðarleg öryggisskönn þar sem skimað er og prófað fyrir þekktum öryggisveilum og innbrotsprófanir eru framkvæmdar tvistar til fjórum sinnum árlega. Eftir innbrotsprófanir er gefin út skýrsla sem sýnir nákvæma stöðu upplýsingaöryggis og hlítingu við kröfur öryggisstaðla.

Fyrirtæki geta ennfremur notað stöðuskýrslur úr Bithex SecureWerk sem hluta af reglulegu áhættumati á upplýsingakerfum þar sem atriði eru flokkuð í áhættustig og metnar eru líkur á öryggisatvikum í tengslum við veikleika sem kunna að finnast.

Hvað er innifalið í Bithex SecureWerk enterprise?

Verð og verðtilboð

Verð fyrir Bithex SecureWerk enterprise er frá kr. 63.600 á ári. Mögulegt er að haga framkvæmd öryggisúttekta (innbrotsprófa) tvisvar á ári upp í ársfjórðungslega, eftir óskum viðskiptavinarins.
Vinsamlegast sendu okkur póst fyrir nánari upplýsingar og verðtilboð, eða  fylltu út pöntunarform okkar fyrir aðgang Bithex SecureWerk.

Bithex SecureWerk™ og tengsl við staðla um upplýsingaöryggi.

Fyrirtæki sem hafa innleitt stjórnkerfi um upplýsingaöryggi geta stuðst við Bithex SecureWerk til að uppfylla ýmis ákvæði stjórnunarstaðla svo sem ISO/IEC 27001, PCI DSS og fleiri.

Bithex SecureWerk þjónustuna má nota til að reyna á ákvæði svo sem um stýringar gegn spillikóða, áhættumat, líkur á öryggisatburðum og atvikum, netstýringar, öryggi í netþjónustum, svo fátt eitt sé nefnt.

Útfærsla stjórnkerfis um upplýsingaöryggi getur verið mismunandi milli fyrirtækja, en almennt má segja að Bithex SecureWerk gagnist þegar uppfylla þarf stýringar í ISO/IEC 27001:2007 s.s. A.10.4.1, A.10.6.1, A.10.6.2, A.10.10.5, A.11.1.1, A.11.4.6, A.11.6.1, A.11.6.2, A.12.5.4, A.12.6.1, A.13.1.2, A.14.1.2, A.15.2.1.